Dėl Lukiškių aikštės memorialo

Lukiškių aikštė yra svarbus Lietuvos Respublikos saugomas istorinis Vilniaus miesto kultūros paveldo objektas. Surengtame konkurse dėl Lukiškių aikštės memorialo sukūrimo pirma vieta skirta Andriaus Labašausko projektui, kuris, pagal autoriaus užmanymą, simbolizuotų partizanų bunkerį primenantį memorialą.

Galiojančiame ir viešame Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte, kuriuo nustatytos Lukiškių aikštės (unikalus kodas 10371, Kultūros vertybių registras) vertingosios savybės, viena iš saugomų vertingųjų savybių įvardintas šios istorinės aikštės „lygus reljefas“.

2017 m. rugpjūčio 3 d. Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius  suderino Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu parengtą Lukiškių aikštės tvarkymo techninį projektą, kuriame yra numatyta memorialo vieta, nepažeidžiant nustatytų vertingųjų savybių.

Pirmą vietą laimėjusio memorialo projekto (aut. A. Labašauskas) vieta neatitinka jau suderintame ir įgyvendinamame Lukiškių aikštės tvarkymo projekte nustatytos galimo memorialo vietos.

Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši ir visiems nemokamai prieinami (https://kvr.kpd.lt , Lukiškių aikštės unikalus kodas 10371). Projekto autoriai bei organizatoriai atskirų dokumentų, susijusių su šiuo memorialo kūrimo konkursu, nederino bei konsultacijų neprašė. 

Kultūros paveldo departamentas nekvestionuoja Lukiškių aikštės vystymo galimybių, tačiau turi būti laikomasi teisės aktų, sprendimai turi būti priimami valstybės nustatyta tvarka. Tikimės, kad viešasis interesas bus tvarkingai derinamas su galiojančiais paveldosauginiais reikalavimais. Paveldo išsaugojimas ir darnus vystymas taip pat yra viešasis interesas.

Pagal galiojančią tvarką, projekto organizatoriai turėtų arba derinti laimėjusio autoriaus projekto ypatumus su įgyvendinamu Lukiškių aikštės tvarkymo projektu, arba kreiptis į Pirmąją Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą dėl Lukiškių aikštės vertingųjų savybių persvarstymo.

„Suprantame, kad šis memorialas visuomenei yra svarbus ir norime, kad tinkamas projektas galėtų būti įgyvendintas kuo greičiau ir valstybės nustatyta tvarka.  Kultūros paveldo departamentas visokeriopai konsultuos konkurso organizatorius ir įgyvendintojus, siekiant išspręsti susidariusią teisinę koliziją“, – sako Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. 

Pranešimą paskelbė : Nijolė Narbutaitė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Komentarai