Portugalijoje, Fatimoje, švenčiama Lietuvos diena

Šiandien, spalio 22 d. Portugalijoje, Fatimoje švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių. Minint Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams Fatimoje 100 metų sukaktį, Lietuvos vyskupai pakvietė Lietuvos tikinčiuosius drauge švęsti šią sukaktį.

Pagrindinėse šv. Mišiose arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo: „Piemenėliams Marija buvo ir motina, ir mokytoja, kurios klausydami jie tapo šventi. Mums Marija taip pat yra motina ir mokytoja, – motina ir mokytoja, kurią mes mylime, motina ir mokytoja kuria mes pasitikime, motina ir mokytoja, kurios mes klausomės, motina ir mokytoja, kurios pavyzdžiu mes seksime.“

Nuo ketvirtadienio Fatimoje susirinkusiems piligrimams patarnavo apie 50 kunigų, 8 vyskupai. Vien Vilniaus arkivyskupija suorganizavo 340-ies keliautojų grupę, kuri ketvirtadienį atvyko į Porto miestą, dalyvavo šv. Mišiose Porto katedroje ir autobusais atvažiavo į Fatimą.

Penktadienį susirinkusieji susipažino su Fatimos šventove, meldėsi šv. Mišiose Jėzaus Mirties koplyčioje, kur šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Piligrimai ėjo Kryžiaus kelią ir aplankė gimtąjį piemenėlių, regėjusių Mariją, kaimą Alžiustrelį.

Penktadienio ir šeštadienio vakarą piligrimai iš Lietuvos su iš viso pasaulio atvykusiais tikinčiaisiais Apsireiškimo koplyčioje meldėsi rožinį, kuris čia skambėjo ir lietuvių kalba. Dalyvavo procesijoje su žvakėmis Fatimos šventovės aikštėje. Procesijos priekyje buvo nešama švč. M. Marijos statula, kurios karūnoje yra iš popiežiaus Jono Pauliaus II kūno po pasikėsinimo jį nužudyti išimta kulka.

Šeštadienį dalis piligrimų lankė Nazarė miestelį ir Bataljos Dominikonų vienuolyną. Šis gotikos šedevras įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Sugrįžus į Fatimą šv. Mišioms lietuvių kalba vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Pirmadienį Vilniaus arkivyskupijos piligrimai kartu melsis Santjago de Komposteloje prie Šv. Jokūbo kapo ir tikimasi, kad turės galimybę pamatyti didžiojo smilkytuvo „šokį“ Šv. Jokūbo katedroje. Grįžimas į Vilnių lėktuvais numatytas iš Santjago de Kompostelos orouosto vėlyvą pirmadienio vakarą.

Pranešimą paskelbė : Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupija

Komentarai