Atveriamas kelias kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymui ir sertifikavimui

Kultūros ministras Simonas Kairys patvirtino atnaujintą Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą.

Aprašas reglamentuoja kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo kriterijus, paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį ir jį sertifikuoti teikimą, paraiškų atranką ir vertinimą, Kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimą, sertifikuotų kultūros kelių operatorių veiklos koordinavimą ir kultūros kelių veiklos stebėseną.

Aprašo reglamentuojama tvarka gali būti nustatyti trys kultūros kelių lygmenys – regioninis, nacionalinis ir tarptautinis. Kultūros kelių lygmenų nustatymo ir sertifikavimo procesą organizuos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – jau kitų metų pradžioje numatoma skelbti kvietimą teikti paraiškas.

Atnaujintas Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašas suderintas su naujomis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis. Jomis įteisinama, kad kultūros kelias – tai kultūros paveldo, kultūrinių kraštovaizdžių, kultūros ir švietimo bendradarbiavimo priemonėmis sukurta teminių komunikacijos kelių sistema, kuria siekiama atgaivinti ir įprasminti su istoriniais keliais, asmenybėmis ir reiškiniais, įvykiais, papročiais ar tradicijomis susijusias kultūros vertybes, sudaryti sąlygas jas pažinti, skatinti visuomenės bei vietos bendruomenių įsitraukimą į šią veiklą ir atsakingumą atskleidžiant ir išryškinant jų kultūrinį tapatumą nacionaliniame ir europiniame kontekste.

Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų. Jie apima keliavimą siekiant pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), asmenis, įvykius, kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, maistą, kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. Kultūros ministerija yra parengusi Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Komentarai