Išrinktos geriausios jaunimo darniojo turizmo idėjos

Europos dienos išvakarėse Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Klaipėdos universitetu surengė tarptautinį jaunimo turizmo forumą, kurio metu apdovanoti geriausių darniojo turizmo idėjų konkurso nugalėtojai. 

„Darniojo turizmo principai tampa vis aktualesni, o pandemija pastūmėjo atkreipti dar daugiau dėmesio į jų vertę. Kai  dažniau keliaujame po savąjį kraštą, atrandame vis naujų dalykų, imame geriau suprasti gamtą ir žmogų. Kiekvienas galime remtis darnaus turizmo principais, nes jie išties paprasti: keliaujant palikti kuo mažesnį pėdsaką, atsakingai elgtis su gamtos ir kultūros paveldu, palaikyti vietos amatininkus bei ūkininkus, įsigyjant jų produktų“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis.  

Konkursui pateiktas darniojo turizmo idėjas vertino tarptautinių turizmo organizacijų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Klaipėdos universiteto, turizmo verslo atstovai. Geriausia darniojo turizmo idėja pripažinta EFFICI platforma, kurią pateikė tarptautinė aštuoniolikmečių autorių grupė:  Povilas Kazlauskas (Lietuva), Gustavsas Nolle (Latvija) ir Ralfsas Roga (Latvija). Jų pasiūlytos idėjos  esmė – sukurti  platformą, kuri leistų turizmo įmonėms ir privatiems asmenims turizmo tikslais bendrai naudotis turima infrastruktūra, ekologišku transportu ir dalintis žiniomis, taip siekiant saugoti aplinką.

Konkurso nugalėtojams suteikta galimybė dalyvauti Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos organizuojamame 1-ajame jaunimo turizmo forume Italijoje.  Šiame forume vaikai ir jaunimas dalinsis novatoriškomis idėjomis bei vizijomis dėl darniojo turizmo ateities ir darnaus vystymosi tikslų. 

Antroji vieta teko penkiolikmečio Liudviko Kazlausko iš Klaipėdos licėjaus idėjai apie vietos gyventojų teikiamų paslaugų pristatymą ir panaudojimą turizmo tikslais „Paslaptingieji vietovės lobiai“. Trečioje vietoje liko Jovita Traškevičiūtė, Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo 3-iojo kurso studentė, kuri pasiūlė sukurti mobiliąją aplikaciją „Darniojo turizmo biblioteka“.

Idėjas konkursui jaunimas galėjo teikti per jaunimo darniojo turizmo kompetencijų tinklą STENetY (Sustainable Tourism Excellence Network of Youth), kuris veikia kaip internetinė jaunimo iniciatyvas ir diskusijas jungianti platforma. Tinklas skirtas jaunimo darniojo turizmo idėjų ir iniciatyvų sklaidai, darniojo turizmo gebėjimams ugdyti, pasiūlymams dėl Baltijos jūros regiono turizmo vizijos iki 2030 m. teikti.

Renginį Ekonomikos ir inovacijų ministerija organizavo kartu su Klaipėdos universitetu įgyvendindama projektą „Jaunimo tinklaveika plėtojant darnųjį turizmą Baltijos jūros regione“. Šis forumas yra vienas iš Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai renginių.

Pranešimą paskelbė: Ligija Kliunkienė, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Komentarai