Kelionių organizatoriui UAB „Medholidays“ pradėta bankroto procedūra. Organizuotas turistines keliones įsigijusiems turistams bus kompensuoti nuostoliai.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) 2021-05-07 panaikino kelionių organizatoriaus UAB „Medholidays“ ( įm. kodas 302780153) pažymėjimą dėl vykdomos bankroto procedūros ne teismo tvarka.

UAB „Medholidays“ kelionių organizavimo veikla apdrausta AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filiale Lietuvoje (toliau BTA) išduotu laidavimo draudimo polisu Nr. KOFG 001576, draudimo suma 50.000 EUR.

Draudimo bendrovė BTA kompensuos turistų patirtus nuostolius sutinkamai su draudimo sutarties sąlygomis bei LR Vyriausybės patvirtintomis draudimo taisyklėmis dėl Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo. UAB „Medholidays“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo panaikinimas yra draudžiamasis įvykis. Draudimo bendrovė BTA atkreipia dėmesį, kad tai yra nuostolių draudimas, todėl kiekvieno turisto patirtus nuostolius skaičiuos atskirai.

Draudimas vienodai padengs turistų kompensuotinus nuostolius, nepriklausomai nuo to, kurie turistai į VVTAT kreipsis pirmieji.

Turistai, kurie yra įsigiję UAB „Medholidays“ organizuotas turistines keliones ir pageidauja kompensuoti savo nuostolius, turėtų iki 2021-08-07 fiziškai arba registruotu paštu VVTAT pateikti:

1. Prašymą kompensuoti nuostolius su nukentėjusiojo kontaktine informacija (galite atsisiųsti formą ČIA):

Prašyme turistai turi nurodyti savo kontaktinius duomenis; asmens kodą; pinigų sumą, įmokėtą kelionių organizatoriui; turisto asmeninę banko sąskaitą ar kitą banko sąskaitą (nurodyti banko sąskaitos savininko rekvizitus), į kurią būtų prašoma pervesti kelionių organizatoriui sumokėtus pinigus; kartu turėjusių vykti turistų vardus ir pavardes (nurodytus toje pačioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje). Prašymas turi būti pasirašytas.

2. Priedus:

Prie prašymo būtina pridėti organizuotos turistinės kelionės sutartį, pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus (mokėjimo kvitų originalus arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius organizuotos turistinės kelionės įsigijimo faktą iš UAB „Medholidays“ (jeigu kelionių organizatorius ar kelionių agentūra nepasiūlė turistui pasirašyti sutarties kelionei),  kiekvieno turisto atskirą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo draudimo bendrovei  BTA (forma ČIA).

VVTAT turi būti pateikiamas vienas prašymo bei kitų pridedamų dokumentų egzempliorius.

Taip pat informuojame, kad VVTAT turi būti siunčiami turistų prašymai su pridedamų dokumentų originalais (organizuotos turistinės kelionės sutartis, apmokėjimą už kelionę patvirtinantys dokumentai, t.y. mokėjimo kvitai, arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos, kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai).

Surinkusi turistų pretenzijas iki 2021-08-07, VVTAT inicijuos turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir perduos draudimo bendrovei BTA.

Atkreipiame dėmesį, kad iniciavus minėtą procedūrą draudžiamaisiais įvykiais būtų laikomi atvejai, kuomet turistai įsigijo organizuotą turistinę kelionę pagal sutartį su kelionių organizatoriumi UAB „Medholidays“. Ši procedūra nebūtų taikoma išlaidų, patirtų įsigijus vieną paslaugą (t. y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.).

Faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į VVTAT, o į draudimo bendrovės kompetenciją.

Dėl daugiau informacijos kreipkitės į VVTAT Turizmo rinkos priežiūros skyrių telefonu Nr.  (85) 205 47 92 arba el. paštu prieziura@vvtat.lt.

Informacijos teirautis šiomis darbo valandomis: pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 17:00, penktadienį 8:00-15:45.

Informacija bus nuolat atnaujinama oficialiame Tarnybos tinklapyje http://www.vvtat.lt/.

Pranešimą paskelbė: Dalia Malinauskienė, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Komentarai