Pirminis viešasis „Novaturo“ akcijų siūlymas: nustatyta vienos akcijos kaina yra 10,5 EUR

NESKIRTA IŠLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE ARBA BET KOKIOSE KITOSE JURISDIKCIJOSE, KUR TAI BŪTŲ NETEISĖTA

Šis pranešimas spaudai yra reklama, o ne prospektas taikomuose įstatymuose numatyta prasme. Šis pranešimas spaudai nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius arba kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti vertybinius popierius. Bet koks šiame pranešime spaudai minimas vertybinių popierių viešas siūlymas teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) paskelbė dėl pirminio viešo savo akcijų siūlymo Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (www.novaturasgroup.com). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas yra paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje (www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje (www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje (www.swedbank.ee).

Informacija žiniasklaidai

2018 m. kovo 8 d.

Pirminis viešasis „Novaturo“ akcijų siūlymas: nustatyta vienos akcijos kaina yra 10,5 EUR.

Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, sieks 82,0 mln. EUR.

  • Nustatyta galutinė „Novaturo“, didžiausio kelionių operatoriaus Baltijos šalyse, viešo akcijų siūlymo kaina. Vienos akcijos kaina yra 10,5 EUR (ekvivalentas Lenkijos zlotais yra 44,13).
  • Išplatinta 2 104 648 akcijų, t. y. 27 proc. esamų bendrovės akcijų, kurias parduoda dalis esamų Bendrovės akcininkų, įskaitant „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO), įmonę, priklausančią „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“).
  • Bendra siūlymo vertė sieks 22,1 mln. EUR (apie 92,9 mln. PLN). Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, sieks 82,0 mln. EUR (apie 344,5 mln. PLN).
  • Mažmeniniams investuotojams galiausiai bus paskirstyta 121 902 akcijų, t. y. 5,8 visų siūlymo akcijų. Mažmeninių investuotojų pateiktos paraiškos bus sumažintos apie 40 proc.
  • Akcijos platinamos Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat siūloma atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.
  • „Novaturo“ akcijos bus kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Numatyta pirmoji akcijų įtraukimo į abiejų biržų sąrašus diena – 2018 m. kovo 21 d.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų bendrovė netrukus debiutuos Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose. Tai didžiulis pasiekimas turint galvoje, kad paskutinis didelės apimties IPO Lietuvoje vyko 2010 metais. Tuo pačiu, tai pirmasis dvigubo listingavimo IPO Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, kuris buvo siūlomas investuotojams trijose šalyse. Mums pavyko įgyvendinti IPO nepaisant gana įtemptos situacijos vietos ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Debiutuodama Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose mūsų įmonė taps dar patikimesniu partneriu mūsų klientams, verslo ir finansų bendruomenei. Šį debiutą traktuojame kaip ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos ir užsienio investuotojais pradžia. Esu tikras, kad puikūs veiklos rezultatai ir skaidri komunikacija pritrauks dar daugiau investuotojų, norinčių prisidėti prie tolimesnio bendrovės augimo“, – sako „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis.

 Apie bendrovę „Novaturas“

„Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40 proc. visų regiono užsakomųjų skrydžių.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere ir iki šiol lenkia visus konkurentus. Bendrovės konkurencingumo pamatas – patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumo lygis ir puikūs ryšiai su kelionių agentūromis bei paslaugų teikėjais. Būtent todėl „Novaturas“ savo klientams gali pasiūlyti patrauklias kainas ir plačią produktų įvairovę. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Baltarusijoje, kurioje platinimą vykdo vietos partneriai.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Dar vienas grupės strategijos tikslas – išlaikyti pardavimo tinklo įvairovę ir vienas kitą papildančius pardavimo kanalus. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos sistemos plėtrą.

Augant grupės rengiamų kelionių paklausai, didėja veiklos apimtys, kas savo ruožtu lemia spartų finansinių rezultatų augimą. Palyginti su ankstesniais metais, 2017 m. „Novaturo“ grupės pajamos išaugo 40 proc. ir siekė 141 mln. eurų. EBITDA siekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. eurų, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m.

Šie metai „Novaturo“ grupei taip pat atrodo daug žadantys. Tai rodo ir išankstinės rezervacijos 2018 m. vasaros sezonui. Grupės organizuojamų užsienio kelionių paklausa sparčiai auga net ir palyginus su ankstesniais metais, kai klientai buvo ypač aktyvūs. Išankstinių rezervacijų kiekis 2017 m. pabaigoje išaugo 84 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais (viršijančiais 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis (2017 m. – 0,3 mln.). Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio bendrovės rezultatus bus išmokėta apie 6 mln. eurų tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70–80 proc. grynojo bendrovės pelno.

Šis pranešimas spaudai nėra prospektas Direktyvos 2003/71/EB prasme ir jame nėra, jis pats kaip toks nėra, taip pat jis nėra dalis kokio nors siūlymo arba kvietimo, arba kvietimo pateikti siūlymą dėl vertybinių popierių, ir juo neturėtų būti remiamasi dėl jokios sutarties arba įsipareigojimo. Šiame pranešime spaudai minimas vertybinių popierių siūlymas (toliau – Siūlymas) ir šio pranešimo spaudai ir kitos su Siūlymu susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose ir asmenys, pas kuriuos patenka koks nors šiame pranešime spaudai minimas dokumentas ar kita informacija, turėtų tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis. Tokių ribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamoje jurisdikcijoje taikomų vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas spaudai nėra siūlymas parduoti Bendrovės vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jame minimi Bendrovės vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jei jie nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (su pakeitimais) arba jei pagal šį įstatymą jiems netaikoma išimtis dėl tokio registravimo reikalavimo. Bendrovė neregistravo ir neketina registruoti jokios Siūlymo dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neketina vykdyti kokių nors vertybinių popierių viešo siūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Šis pranešimas spaudai skirtas tik (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, (ii) profesionaliems investuotojams, numatytiems 2001 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (dėl Finansinės reklamos) (toliau – Įsakymas) 19 straipsnio 5 dalyje, ir (iii) didelės vertės turto turintiems subjektams ir kitiems asmenims, kuriems jis gali būti teisėtai pateikiamas, kaip numatyta Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a – d punktuose, arba (iv) kitiems asmenims, kuriems gali būti teisėtai pateikiamas (arba pasirūpinama, kad būtų pateikiamas) kvietimas arba skatinimas vykdyti investicinę veiklą (kaip numatyta 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnyje) dėl Siūlymo (visi tokie asmenys kartu vadinami „tinkamais asmenimis“). Visa investicinė veikla, su kuria susijęs šis pranešimas spaudai, bus prieinama tik tinkamiems asmenims ir tik tinkami asmenys turės galimybę vykdyti tokią veiklą. Asmuo, kuris nėra tinkamas asmuo, neturėtų kaip nors veikti pagal šį dokumentą ar jo turinį, arba jais kaip nors remtis. Jungtinėje Karalystėje Siūlymas nebus vykdomas viešai.

Šis pranešimas spaudai teikiamas tik reklaminiais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra siūlymas arba kvietimas, arba pagrindas priimti sprendimą investuoti į Bendrovės vertybinius popierius. Prospektas, kurį 2018 m. vasario 23 d. patvirtino Lietuvos bankas, kuris yra Lietuvos kapitalo rinkų priežiūros institucija, kurtu su jo santraukos vertimais į lenkų, lietuvių ir estų kalbas, ir apie kurį pranešta Lenkijos finansų priežiūros tarnybai ir Estijos finansų priežiūros tarnybai, yra vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Siūlymą, taip pat apie Bendrovės vertybinių popierių įtraukimą į prekybą ir prekybos jais pradžią reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (www.novaturasgroup.com). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje (www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje (www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje (www.swedbank.ee).

Šis pranešimas spaudai nėra rekomendacija 2005 m. spalio 19 d. Lenkijos finansų ministro įsakymo „Dėl informacijos, kuris laikoma rekomendacija dėl finansinių priemonių ar jų emitentų“ prasme.

Jokiu tikslu negali būti pasikliaujama šiame pranešime spaudai pateikta informacija, tokios informacijos žodiniu aptarimu, nes tokia informacija gali būti nevisa arba netiksli.

Įsigydamas šiame pranešime spaudai minimas investicijas, investuotojas gali patirti reikšmingą visos investuotos sumos praradimo riziką. Ketinantys investuoti asmenys turėtų pasitarti su įgaliotu asmeniu, kuris specializuojasi patarti dėl tokių investicijų.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Trigon Dom Maklerski S.A. ir „Swedbank“, AB dėl Siūlymo veikia vien Parduodančių akcininkų ir Bendrovės vardu ir negali veikti kitų asmenų vardu, ir neatsako jokiam kitam asmeniui, išskyrus Parduodančius akcininkus ir Bendrovę, už apsaugos savo klientams suteikimą ar už su Siūlymu susijusių konsultacijų teikimą.

Tam tikra šiame pranešime spaudai esanti informacija gali reikšti projekcijas arba kitus teiginius būsimuoju laiku dėl būsimų įvykių arba Bendrovės būsimų finansinių rezultatų. Jei teiginiuose yra tokios sąvokos, kaip „tikimės“, „manome“, „numatome“, „vertiname“, „ketiname“, „darysime“, „gali“, „galėtų“ ar kt. panašūs išsireiškimai, tai reiškia, kad tai yra teiginiai būsimuoju laiku. Bendrovė nori įspėti, kad šie teiginiai yra tik spėjimai ir kad faktiniai įvykiai arba rezultatai gali nuo jų reikšmingai skirtis. Bendrovė neketina atnaujinti šių teiginių, kad atspindėtų aplinkybes arba įvykius, įvykusius po šio pranešimo spaudai datos, arba tai, kad įvyko nenumatyti įvykiai. Faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Bendrovės projekcijų arba teiginių būsimuoju laiku dėl daugelio veiksnių, įskaitant konkrečiai su Bendrove arba jos veikla susijusias rizikas.

Pranešimą paskelbė : Lina Vaitiekūnaitė, UAB „Publicum”

Komentarai