Mažosios jūsų kopijos (kūdikio – jei nesupratote apie ką čia mes) atsiradimas šeimoje nereiškia, jog dabar, iki kol šiam sukaks 18-ika, teks sėdėti užsidarius tarp keturių sienų. Jaunos