NUTRAUKTA DVIEJŲ KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ KONCENTRACIJOS NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

Konkurencijos taryba nutraukė pranešimo apie koncentraciją Lenkijos bendrovei „Itaka Holdings“ įsigyjant 100 proc. AB „Novaturas“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę nagrinėjimo procedūrą.

Lenkijos kelionių organizatoriaus pranešimą apie koncentraciją, atitinkantį teisės aktų reikalavimus, Konkurencijos taryba gavo rugsėjo 28 d. ir apie tai paskelbė institucijos svetainėje.

Konkurencijos tarybai pradėjus vertinti šios koncentracijos poveikį konkurencijai, lapkričio 8 d. „Itaka Holings“ atsiuntė prašymą nutraukti koncentracijos nagrinėjimo procedūrą, nes Lenkijos bendrovės ir „Novaturo“ akcininkai atsisakė planų vykdyti anksčiau planuotą sandorį ir pateikė tą patvirtinančius įrodymus.

Pranešimą paskelbė : Ieva Račickaitė, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Komentarai